Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku

Nawigacja

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić.

Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić.

I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Piknik Rodzinny "Bezpieczne wakacje - trzeźwe wakacje"

Spotkania
Władze Gminy Damnica oraz GKRPA w Damnicy i GOKiS w Damnicy zaprosiły Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku na Piknik Rodzinny "Bezpieczne wakacje - trzeźwe wakacje" w dniu 3 lipca 2010 roku.
Zarówno członkowie klubu jak też rodziny i sympatycy wspólnie zorganizowali wyjazd na w/w piknik. Część osób udała się na rowerach ( 43 km w jedną stronę ), pozostali samochodami. Podczas jazdy rowerami była współpraca i pomoc koleżeńska w pokonywaniu trudów jazdy w pełni słońca.
Na miejscu wspólnie z miejscową ludnością i klubowiczami ze Słupska i Władysławowa uczestniczyliśmy w bogatym programie imprez plenerowych. Był również pokaz ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Podobał się także pokaz tresury psów.
Kolejny raz mogliśmy uczestniczyć w pięknej imprezie spędzania wolnego czasu na trzeźwo. Na pewno jest to forma wypoczynku godna naśladowania.

W galerii zdjęcia z naszego pobytu.

XI Festyn Profilaktyczny "Alkohol STOP"

Profilaktyka
W roku bieżącym nasz integracyjno-profilaktyczny Festyn"Alkohol-Stop"
odbył się 24 czerwca 2010 w Placówce Wielofunkcyjnej Nr 1 w Lęborku. Na początku imprezy wystąpił kabaret, który doskonale parodiował nieporadność chińskiego restauratora w rozmowie z polskim klientem. Byliśmy rozbawieni grą młodych aktorów i zachwyceni ich dobrym przygotowaniem aktorskim. Następnie młodzież podziękowała kierownictwu,
wychowawcom za całoroczną współpracę i wręczyła dyplomy uznania.
Dalsza część festynu odbywała się w ogrodzie. Członkowie Klubu Abstynenta "Odnowa" przeprowadzili szereg ciekawych konkursów, które wymagały od uczestników zarówno wiedzy z zakresu uzależnień, jak tez sprawności fizycznej. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że kontakt z tą placówką, jej pensjonariuszami, personelem był dla nas źródłem wielu
pozytywnych doświadczeń i refleksji, a dla uczestników festynu
-przypuszczamy, że nagrody konkursowe pozostaną miłym wspomnieniem wspólnej zabawy.

Zdjęcia dostępne w galerii.

XIX Maraton Ekologiczny pam. Tomasza Hopfera

Wydarzenia
W dniu 20 czerwca członkowie Klubu Abstynenta "Odnowa" w Lęborku wzięli udział w Preludium Kolarskim XIX Międzynarodowego Maratonu Ekologicznego pam. Tomasza Hopfera. Start i meta były w Lęborku a trasa przebiegała w obrębie gmin Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Wszyscy startujący klubowicze ukończyli maraton i otrzymali pamiątkowe medale.

Coraz więcej "wybrańców " trzeżwego życia siada na rowery aby czynnie wypoczywać na łonie natury. Zarówno panie jak i panowie chętnie wybierają taką formę spędzania wolnego czasu. Wspólne wyjazdy są formą integracji członków i sympatyków klubu. Podczas takich wypadów uczymy się pomagać innym, zarówno fizycznie jak i duchowo. Uczymy się żyć w kolektywie i współpracować ze sobą.

Zdjęcia dostępne w galerii.

Spotkanie Północ - Południe

Spotkania
Dzisiaj tj. 10.06.2010 roku Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku odpowiadając na zaproszenie udał się do Łeby na spotkanie z członkami klubów abstynenckich i ich sympatyków ze Śląska. Goszczą oni po raz 27 na rajdzie trzeźwościowym w Łebie. Członkowie naszego klubu, terapeuta oraz sympatycy trzeźwego życia wymienili się doświadczeniem w wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu. Mogliśmy posłuchać i porozmawiać o sprawach klubowych i ich działalności na Śląsku i zaprezentować nasz klub.
Spotkanie miało charakter poznawczo - integracyjny i przebiegało w miłej atmosferze. Wymieniliśmy się pomysłami na organizowanie życia bez udziału alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Każda strona pokazała swoje osiągnięcia i możliwości.
Będziemy starać się utrzymywać naszą znajomość i spotykać w podobnych sytuacjach.
Dziękujemy wójtowi z Nowej Wsi Lęborskiej p. Ryszardowi Wittke za udostępnienie autobusu, którym mogliśmy pojechać na spotkanie "Północ - Południe". W klubie są członkowie z całego powiatu lęborskiego i wiemy, że wszystkim gminom zależy na organizowaniu i promowaniu życia w trzeźwości.
Cieszymy się, że takich możliwości przybywa.

Fotka w galerii

XXII Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików

Spotkania
Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach zorganizowały wyjazd do Częstochowy blisko 50-osobowej grupie. Uczestnikami były osoby uzależnione od alkoholu, ich rodziny i sympatycy ruchu trzeźwościowego.

Tegoroczne XXII Spotkania Anonimowych Alkoholików przebiegały pod hasłem: "Z pokorą i nadzieją tworzymy jedność". W dwudniowym zjeździe uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób.
Spotkania celowo nie są nazywane pielgrzymką, ponieważ na Jasną Górę przybywają nie tylko ludzie wierzący. Głównym elementem programu są mityngi: "AA" dla anonimowych alkoholików, "Al-Anon" dla członków rodzin anonimowych alkoholików, "DDA" dla dorosłych dzieci alkoholików, czy "Al-Ateen" dla młodszych dzieci alkoholików. Było też spotkanie Anonimowych Żarłoków.

Spotkanie można określić jako jeden wieki otwarty mityng. Każdy z uczestników - zarówno osoby uzależnione, jak ich bliscy - znalazł wsparcie i pomoc.

Na przygotowanej prezentacji twórczości artystycznej związanej z ruchem AA, uczestnicy mogli zaopatrzyć się w publikacje dotyczące uzależnień i walki z nałogami.
Zjazdowi towarzyszył bogaty program religijno-kulturalny, m.in. droga krzyżowa po jasnogórskich wałach czy koncert zespołu "Vox Eremi" ojców paulinów z Krakowa-Skałki, apel jasnogórski oraz msza św. celebrowana na szczycie Jasne Góry pod przewodnictwem ks. bp. Antoniego Długosza z Częstochowy.
Biskup m.in. gratulował uczestnikom chwil przeżytych na trzeźwo i podejmowanych wysiłków, by wytrwać w trzeźwości.

Całemu spotkaniu towarzyszyła piękna pogoda, co ułatwiło nam poznać nowych ludzi, podzielić się doświadczeniami, rozmawiać o trudnościach. Udział w takich spotkaniach wzmacnia nas i dodaje siły w walce z nałogami. Wspólny wyjazd pomaga nam w integracji naszych środowisk.

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wspierają się, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w zmaganiu się z nałogiem.


Zdjęcia oglądaj w galerii.
Wygenerowano w sekund: 0.03
2,508,031 unikalne wizyty