Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku

Nawigacja

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić.

Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić.

I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Zlot Rodzin Abstynenckich "TATRY 2010"

Spotkania
Od 30 kwietnia do 5 maja członkowie Klubu Abstynenta "Odnowa" wraz z rodzinami uczestniczyli w XIX Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich "Tatry 2010", który odbył się w miejscowości Małe Ciche k/ Zakopanego.
Mieliśmy możliwość reprezentować wszystkie gminy z powiatu lęborskiego oraz Gminę Potęgowo i Gminę Sierakowice.

W Zlocie uczestniczyło łącznie 1500 uczestników z całego kraju. W programie Zlotu znalazły się Msze św. w górach, wykłady i ćwiczenia z terapeutami, koncerty oraz zawody sportowe.

Główne cele Zlotu to:
* integracja środowiska abstynenckiego
* poznanie nowych form spędzania wolnego czasu
* uczestnictwo i czynny udział w wykładach, seminariach, mitingach i zajęciach prowadzonych przez wybitnych polskich terapeutów, liderów Ruchu Abstynenckiego i wspólnoty Anonimowych Alkoholików
* poznanie piękna tatrzańskiej przyrody
* prezentacja własnych dokonań trzeźwościowych, jak również osiągnięć klubu bądź stowarzyszenia
* czynny udział w imprezach kulturalno-artystycznych przygotowanych przez organizatorów Zlotu.

W Zlocie wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich środowisk trzeźwościowych i ruchów abstynenckich oraz delegacje placówek lecznictwa odwykowego, ośrodków pomocy społecznej, przyjaciele i sympatycy naszego ruchu z całej Polski oraz zaproszeni goście z zagranicy.

Wszystkie aspekty Zlotu pokazują, że spełnia on doskonale rolę uzupełniającej terapii rodzin. Jest to uzupełnienie terapii informacyjno-wykładowej. Są to jakby zajęcia praktyczne z odkrywania i odradzania siebie na nowo.

Po powrocie do naszych gmin chcemy wyjść z bogatą ofertą trzeźwościową do okolicznych mieszkańców, celem przybliżenia im szeroko rozumianych problemów uzależnień. Chcemy propagować i promować trzeźwy styl życia i wypoczynku oraz pokazać jak można spędzać wolny czas bez alkoholu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego uczestnictwa w Zlocie.

Zdjęcia dostępne w galerii.

Rozszerzamy naszą działalność

Informacje
Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku rozszerza swoją działalność na teren Gminy Sierakowice. Razem z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach organizujemy wyjazd rodzin abstynenckich na XXII Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie, które odbędą się 5 czerwca 2010 r. Wspólny wyjazd pozwoli na integrację naszych rodzin i wymianę doświadczeń w wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu. Mamy nadzieję, że ten wyjazd będzie kolejnym krokiem naszych wspólnych działań w kierunku zdrowienia alkoholików i ich rodzin. Razem chcemy organizować festyny trzeźwościowe, spotkania i wyjazdy integracyjne oraz inne formy spędzania czasu na trzeźwo. Pomysły są, czas na działanie.

Żałoba narodowa


10 kwietnia 2010 r. zginął Prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska, znani politycy, przedstawiciele kościoła oraz dowódcy Wojska Polskiego - łącznie 96 osób.

Łączymy się w żałobie z rodzinami tragicznie zmarłych i składamy im kondolencje.

Zmiany w Klubie

Informacje
Ostatnio w Klubie Abstynenta "Odnowa" w Lęborku zmieniliśmy niektóre dekoracje, które zdobią ściany naszego klubu. W tej chwili na ścianach widnieją prace, które wykonały dzieci podczas Pomorskiego Tygodnia Trzeźwości. Są to rysunki wykonane w różnych szkołach, przez dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Bardzo chętnie dzieci uczestniczą w tym konkursie i mają dużo pomysłów na temat pracy oraz techniki jej wykonania. Za udział w konkursie nagradzamy uczestników drobnymi prezentami.
Podziękowania składamy anonimowemu darczyńcy, który ofiarował nam odtwarzacz DVD. Teraz możemy głębiej uczestniczyć w terapii korzystając z pomocy filmów tematycznych i innych prac.
Na ścianach wiszą także nasze trofea. Są tu między innymi dyplomy i medale, zdobyte w abstynenckich imprezach, w których uczestniczyliśmy całymi rodzinami. Swoje miejsce mają też podziękowania za uczestnictwo Klubu w programach trzeźwościowych, spotkaniach w szkołach, na zlotach, festynach itp.


Zdjęcia obejrzysz w galerii.

Rekolekcje wielkopostne w Sierakowicach

Profilaktyka
Pewnego dnia brzegiem morza szedł Mistrz ze swoim uczniem. Było po burzy i na plaży leżało całe mnóstwo meduz, wyrzuconych przez fale. Mistrz rozmawiając z uczniem, co pewien czas pochylał się i wrzucał jedną meduzę z powrotem do wody.
- Mistrzu, powiedz mi - zapytał w końcu uczeń - jaki jest właściwie sens Twojego działania? Przecież to bezcelowe, wrzucisz kilka meduz do wody, a na plaży leżą ich tysiące. I tak nie uratujesz wszystkich!
- Hmmm... - uśmiechnął się Mistrz. - O sens mojego działania zapytaj najlepiej jedną z tych meduz, które wrzuciłem do morza!


Na zaproszenie GKRPA w Sierakowicach oraz Parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach w dniu 11.03.2010 r. Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku uczestniczył w rekolekcjach wielkopostnych dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Małgosia podzieliła się z młodzieżą swoją wiedzą na temat uzależnienia się od alkoholu. Często powodem sięgania po alkohol i narkotyki są różnorodne problemy emocjonalne, życiowe młodych ludzi.
W Polsce coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po napoje alkoholowe czy narkotyki zaburzając swój rozwój fizyczny i psychospołeczny, wchodząc na drogę uzależnienia. Najbardziej rozpowszechnioną formą uzależnień w Polsce jest alkohol. Bezpośrednią przyczyną sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież jest związane z ich problemami emocjonalnymi. Wielu młodych, którzy cierpią, chce poprawić sobie nastrój, bez poprawiania własnego życia i postępowania. Alkohol okazuje się patologicznie atrakcyjny dla tych, którzy przeżywają stany lęku, niepokoju, rozgoryczenia, depresji. Dla tych, którzy cierpią na skutek kompleksów, wewnętrznej pustki, czy zaburzonych relacji międzyludzkich. Ostatecznym powodem sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież nie jest ani zła wola, ani ignorancja, ani obciążenie genetyczne, ani negatywne naciski społeczne, lecz kryzys życia, sygnalizowany przez bolesne stany emocjonalne.
Uzależnienie od alkoholu czy narkotyków stanowi radykalne zagrożenie dla człowieka. Odbiera wolność. Oddala od miłości i prawdy. Prowadzi do śmierci. Mimo tak dramatycznych konsekwencji coraz więcej polskich dziewcząt i chłopców wchodzi na drogę uzależnień. Łatwo wejść na tę drogę. Trudno natomiast temu zapobiegać. Bardzo trudno. Nie wystarczą tu moralizujące pouczenia. Nie wystarczy solidna wiedza o substancjach psychoaktywnych, a także uczenie mądrej postawy wobec tych substancji. Skuteczna profilaktyka uzależnień wymaga czegoś więcej. Znacznie więcej. Wymaga wychowania dojrzałych i szczęśliwych ludzi, którzy dobrze radzą sobie z życiem bez pomocy chemicznych „przyjaciół”.

Następnie Ania i Roman podzielili się osobistym świadectwem trzeźwości. Pokazali młodzieży drogę, jaką przebyli uzależniając się od alkoholu i drogę prowadzącą do wyjścia z tego nałogu. W swych świadectwach podkreślali sens trzeźwego życia, przeciwstawiając się panującemu w naszym społeczeństwie dyktatowi picia niemal we wszystkich sytuacjach.

Rekolekcje, to czas refleksji nad trzeźwym, a zarazem radosnym i wolnym od nałogów życiem oraz modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.

Składamy podziękowania za zaproszenie i gościnność na ręce pani Marii Karolak, ks. proboszcza Bronisława Dawickiego, ks. wikariusza Andrzeja Myszaka i młodzieży uczestniczącej w rekolekcjach.
Wygenerowano w sekund: 0.01
2,429,486 unikalne wizyty