Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku

Nawigacja

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić.

Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić.

I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Zakres działań

Celem działania Klubu jest:
 1. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
 3. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.
 4. Udzielenie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
 5. Samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
 6. Propagowanie idei trzeźwości.
 7. Aktywizacja zawodowa i społeczna grup marginalizowanych i zagrożonych marginalizacją, również dzieci, niepełnosprawni, bezdomni, bezrobotni, uzależnieni nie tylko od alkoholu.
 8. Upowszechnianie turystyki i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 10. Wspieranie edukacji oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.
 11. Wspieranie kształcenia ustawicznego wśród młodzieży i dorosłych.

Metody pracy Klubu:
 1. Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
 2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i poza medycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.
 3. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych.
 4. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
 5. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy ze wspólnotami AA, AL-Anon
 6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o tym samym profilu działania w kraju i zagranicą.
 7. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi i związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizacji celów naszego Klubu.
Wygenerowano w sekund: 0.01
3,063,826 unikalne wizyty